Technischer Zug

Zugtrupp

Sebastian Klein Zugführer

1. Bergungsgruppe

Andreas Platzer Gruppenführer 1. Bergungsgruppe
Tobias Graaf Truppführer 1. Bergungsgruppe

2. Bergungsgruppe

Thomas Bielmeier Gruppenführer 2. Bergungsgruppe

FGr Wassergefahren

Ingo Blodau Gruppenführer FGr Wassergefahren
Martina Hartwig Truppführer FGr Wassergefahren
Florian Stroinski Truppführer FGr Wassergefahren